Adriana Zaharijević

viša naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Bavi se političkom filozofijom, feminističkom i društvenom teorijom. Autorka je knjiga Postajanje ženom (2010), Ko je pojedinac? (2014/2019) i Život tela. Politička filozofija Džudit Batler (2020).