Goran Đurđević

(1988., Požega) arheolog i povjesničar koji se obrazovao i duže usavršavao u Zadru, Los Angelesu i Pekingu gdje je trenutno na doktorskom studiju na Sveučilištu Capital Normal. Interesi su mu u tri grane: a) globalna antika (posebno komparacija starovjekovnih carstava Rima, Perzije, Indije i Kine); b) ogledala/zrcala (u kontekstu sitnog arheološkog materijala/artes minores te političko-mitološkog karaktera); c) ekološka humanistika (ekofeminizam, ekokritika, ekoantropologija, ekohistorija). Su-voditelj projekta i web stranice Mirror Studies.