Ines Prica

znanstvena savjetnica Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu. Bavi se kulturnom i antropološkom teorijom, posebno antropologijom postsocijalizma i posttranzicije. Osim brojnih znanstvenih radova objavila je i dvije (1991. Omladinska potkultura u Beogradu: Simbolička praksa, Beograd.; 2001. Mala europska etnologija) te suuredila šest knjiga: 1993. Fear, Death and Resistance. An Ethnographv of War. (& Lada Čale Feldman, Reana Senjković, ur.); 2006. Devijacije i promašaji. Etnografija domaćeg socijalizma. (& Lada Čale Feldman ur.); 2007. Split i drugi: kulturnoantropološki i kulturnostudijski prilozi ( & Škokić Tea, ur.); 2009. Destinacije čežnje, lokacije samoće: Uvidi u kulturu i razvojne mogućnosti hrvatskih otoka ( & Jelavić, Željka ur.); 2010. Mitski zbornik (& Suzana Marjanić ur.); 2011. Horror, porno, ennui: kulturne prakse postsocijalizma (& Tea Škokić, ur.).