Sanja Bojanić

predaje na Akademiji primijenjenih umjetnosti i izvršna je direktorica Centra za napredne studije Jugoistočne Europe (CAS SEE) Sveučilišta u Rijeci. Filozofija kulture, semiotika i queer studije s fokusom na suvremene forme roda, rase i klase, polja su njezinih interesa u okviru kojih objavljuje stručne publikacije.