Impressum

Izdavač
Centar za društveno-​humanistička istraživanja
Za izda­va­ča
Zlatko Bukač
Mjesto objav­lji­va­nja
Zadar
Godina pos­tav­lja­nja publi­ka­ci­je na mrežu
2021
Glavne ured­ni­ce i urednici
Zlatko Bukač, Biljana Kašić, Jelena Kupsjak,  Atila Lukić i  Gordan Maslov
Urednica engle­skog izdanja
Emilia Musap
Učestalost objav­lji­va­nja
Povremeno
 Lektura, redak­tu­ra, korektura
Ines Blazinarić, Marta Džaja, Mirna Glavinić, Biljana Kašić, Jelena Kupsjak, Adrijana Vidić, Ana Županović
ISSN
2806 – 6693
Web dizajn
Oleg Šuran